Gửi Email

Thông tin khác

Thông tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG HÀ NỘI

Địa chỉ:  Số 44, ngõ 12, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35690353   DĐ. 0904 813 959


VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 44 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

VĂN PHÒNG GIA LÂM

Địa chỉ: Số 9, ngõ 55, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội


VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 151 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An , Hải Phòng

VĂN PHÒNG XUÂN MAI

Địa chỉ: tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình

VĂN PHÒNG HƯNG YÊN


Địa chỉ: thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên


VĂN PHÒNG ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, Đông Anh


VĂN PHÒNG BẮC NINH

Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh

 

Trụ sở chính:

Địa chỉ:  Số 44, ngõ 12, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35690353            -          Fax: 04.35690354.
E.mail: tcfchanoi@gmail.com
        -       Website: tcfchanoi.vn

Văn phòng chi nhánh:

VP Hải Phòng: Số 151,Bùi Thị Tự Nhiên,Đông Hải,Hải An,Hải Phòng

VP Gia Lâm: Số 9, ngõ 55, đường Cổ Bi, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

VP Xuân Mai: Tiểu khu Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.

VP Hưng Yên: Thôn Linh Hạ, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên.

VP Đông Anh: Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội