Khử trùng theo tiêu chuẩn ISPM15

KHỬ TRÙNG THEO TIÊU CHUẨN ISPM15

     KHỬ TRÙNG VẬT LIỆU GỖ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.

1. Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 15 (Viết tắt là tiêu chuẩn ISPM15) là:

+ Vật liệu gỗ sử dụng trong việc đóng gói hàng hóa (pallet gỗ, thùng kiện gỗ, các vật chèn lót bằng gỗ, tấm gỗ nâng, tấm gỗ kê, sọt,) bắt buộc phải qua xử lý các đối tượng kiểm dịch thực vật bằng một trong hai phương pháp sau:

- Xử lý bằng hơi nóng (Heat treatment - HT).

- Xử lý bằng hóa chất Methyl Bromide - CH3Br

+ Việc xử lý nêu trên phải được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp và có chức năng được quy định bởi Cơ quan kiểm dịch thực vật mỗi quốc gia.

VD: TCFC - Termite control and fumigation company

Kết quả của việc xử lý được thể hiện trên con dấu và Giấy chứng nhận của tổ chức thực hiện.

2. Tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hoá quốc tế còn quy định riêng đối với vật liệu gỗ sử dụng trong việc đóng gói hàng hóa (Pallet gỗ, thùng kiện gỗ, các vật chèn lót bằng gỗ, tấm gỗ nâng, tấm gỗ kê, sọt):

- Việc xử lý phải được lặp lại theo chu kỳ 30 ngày trong thời gian lưu kho, lần xử lý cuối cùng không quá 30 ngày trước ngày xuất khẩu.

- Bắt buộc phải bóc hết vỏ.

3. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 15 (ISPM15) chính thức có hiệu lực đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Trụ sở chính:

Địa chỉ:  Số 44, ngõ 12, Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35690353            -          Fax: 04.35690354.
E.mail: tcfchanoi@gmail.com
        -       Website: tcfchanoi.vn

Văn phòng chi nhánh:

VP Hải Phòng: Số 151,Bùi Thị Tự Nhiên,Đông Hải,Hải An,Hải Phòng

VP Gia Lâm: Số 9, ngõ 55, đường Cổ Bi, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

VP Xuân Mai: Tiểu khu Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.

VP Hưng Yên: Thôn Linh Hạ, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên.

VP Đông Anh: Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội